Deskundig en    
              betrokken,
 confronterend en    
              respectvol
 
 

INDIVIDUELE COACHING

 

Ieder mens heeft zijn eigen kleur, zijn eigen kracht en zijn eigen kwetsbaarheid.
Individuele coaching richt zich op persoonlijke ontwikkeling met alle ruimte voor eigenheid. Mogelijke thema’s voor coaching zijn:

 • Omgaan met conflicten

 • Onzekerheid

 • Klachten van de omgeving over het eigen gedrag

 • Grenzen stellen en assertiviteit

 • Het effectief aansturen van mensen

 • Tijdbeheer en stresshantering

 • Loopbaankeuzes maken

In coaching stimuleren we u om te onderzoeken wat u werkelijk wilt en bieden we handvatten om dat te bereiken. Coaching helpt u om opnieuw krachtig en met plezier in uw werk te staan en uw effectiviteit te vergroten.


 

AANPAK

 

We kunnen u bijstaan met gesprekken, theorie, inzichtgevende oefeningen, zelfreflectie-oefeningen, vaardigheidsoefeningen en persoonlijke feedback.
DAIRA hanteert bij coachingstrajecten de volgende aanpak:

 • We beginnen met een startsessie om het doel van de coaching te bepalen en om te bezien of beide partijen met elkaar in zee willen.

 • De leidinggevende van de gecoachte wordt bij de start van het coachingstraject betrokken om overeenstemming te bereiken over de doelstelling en de omvang van het traject, en over de rapportage. De coach kan verslag doen over het proces; de inhoud van de coaching is vertrouwelijk.

 • Er wordt een serie vervolgsessies afgesproken, bijvoorbeeld 4 à 5. Indien wenselijk kan het aantal sessies later worden uitgebreid.

 • De sessies duren 1,5 uur en vinden meestal plaats met een tussentijd van 2 à 3 weken.

 • Wij hanteren verschillende methodes, afgestemd op de aard van de problematiek en de voorkeur van degene die gecoacht wordt. Mogelijke methodes zijn o.a.: Rationeel Emotieve Training (RET), Transactionele Analyse (TA), NLP, Gestalt, Roos van Leary, Kernkwadranten, Voice Dialogue, visualisatie, geleide fantasie, lichaamsgewaarwording, ontspanningsoefeningen, kosten/baten gedragsanalyse en vaardigheidsoefeningen.

 • Tussen de sessies werkt de gecoachte aan praktijkopdrachten.

 • Ter afronding kan de coach een evaluatierapport opgestellen voor de opdrachtgever. De inhoud van de coaching blijft uiteraard vertrouwelijk.

Wilt u meer weten over wat DAIRA voor u kan betekenen? Neem contact op. We denken graag met u mee over uw situatie.

 

 

 

Terug naar top