Deskundig en    
              betrokken,
 confronterend en    
              respectvol
 
 
AANPAK

AANPAK

 

Onze programma’s worden qua inhoud en vorm aangepast om optimaal aan te sluiten bij de organisatie en de mensen waarvoor wij werken.

In haar begeleiding nodigt DAIRA de deelnemers uit te gaan onderzoeken, experimenteren en spelen om zo hun potentieel te ontwikkelen. Dat is ook hard en serieus werken. Wij stimuleren deelnemers, dagen hen uit en bevestigen hun kwaliteiten. Onze begeleiding kenmerkt zich door een sfeer van veiligheid en vertrouwen, zodat mensen ook hun kwetsbare kanten durven tonen en de risico’s durven nemen die nodig zijn voor hun ontwikkeling.

Bij trainingen wordt de werkwijze verder gekenmerkt door:

  • Voorgesprekken Vooraf aan de training heeft de trainer individuele gesprekken met de deelnemers om de leerdoelen helder te krijgen en verwachtingen af te stemmen. Het programma wordt op de leerdoelen afgestemd.

  • Leren door doen Veel oefenen en zelf het effect ervaren.

  • Feedback Hoe kom je over? Welke kwaliteiten heb je en wat kan beter? De feedback komt zowel van de trainer als van de andere deelnemers.

  • Video-opnames De feedback kan worden aangevuld met video-opnames.

  • Theorie De theorie wordt in korte blokken interactief en illustratief gebracht.

  • Leren van elkaar Wij nodigen deelnemers uit hun ervaring en kennis met elkaar te delen.

  • Resultaatgericht Wat de deelnemers leren is direct toepasbaar in hun werk. In overleg met de opdrachtgever bepalen wij de beste methode om te waarborgen dat het geleerde wordt toegepast in de praktijk.

  • Acteurs Het is mogelijk om in de training met speciaal hiervoor opgeleide trainingsacteurs te werken. Op deze manier kan in rollenspellen de werkelijkheid dicht benaderd worden.

  • Flexibiliteit Zonodig worden programma’s tijdens een training bijgesteld om optimaal aan te blijven sluiten bij de leerdoelen van de deelnemers.

Voor de aanpak bij individuele coaching klik hier

Terug naar top